Ngôn ngữ
Giới Thiệu

Công ty Cổ phần Eifel Bio UK (viết tắt “Eifel Bio UK”) được thành lập vào ngày 11/07/2022 tại tỉnh Long An do sáp nhập ngành hàng ứng dụng Công nghệ sinh học trong sản xuất thức ăn Thuỷ sản tại khu vực Châu Á từ Eifelcorp Holdings Ltd (2016 – 2021)

Eifel Bio UK là nhà phân phối các sản phẩm chế phẩm sinh học Thuỷ sản của Elanco Animal Health – tập đoàn đứng thứ 2 toàn cầu về chăm sóc sức khỏe động vật.

Lĩnh vực hoạt động chính
  • Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học Y Dược, Nông nghiệp.
  • Sản xuất và Buôn bán Thức ăn bổ sung và chế phẩm sinh học xử lý môi trường Thủy sản.
Nhân sự

Eifel Bio UK phát triển theo mô hình tập đoàn với cơ cấu tổ chức mặt phẳng, đơn cấp, tinh gọn. Quan điểm cốt lõi của Eifel Bio UK về nhân sự “Con người phù hợp là tài sản quan trọng nhất của doanh nghiệp” do đó, Eifel Bio UK chỉ “tuyển đúng người lên xe” và “cương quyết loại bỏ những nhân sự không phù hợp”.