Ngôn ngữ
CHIẾN LƯỢC TẬP TRUNG

“Mọi người nghĩ rằng tập trung có nghĩa là nói ‘có’ với những điều bạn đã có để tập trung. Nhưng đó không hoàn toàn như vậy. Nó còn có nghĩa là nói không với hàng trăm ý tưởng tốt khác. Bạn cần phải lựa chọn cẩn thận. Tôi thực sự cảm thấy tự hào về những điều chúng tôi đã không làm cũng như những điều tôi đã làm. Sự cách tân chính là nói ‘Không’ với cả nghìn thứ” (Steve Jobs – Hội nghị phát triển toàn cầu của Apple năm 1997).

Đơn giản là đỉnh cao của sự tinh tế (Leonardo da Vinci).

Chiến lược này tập trung vào mục tiêu cụ thể, chẳng hạn như một nhóm khách hàng, một phân khúc sản phẩm, phân khúc thị trường, một vị trí địa lý cụ …tất cả điều xoay quanh giá trị cốt lõi của doanh nghiệp.

Chiến lược tập trung giúp doanh nghiệp trở thành chuyên gia hàng đầu trong ngành hàng cốt lõi và bền vững trong thị trường mục tiêu.

Một doanh nghiệp không tạo được lợi thế cạnh tranh thông qua một trong các chiến lược này sẽ không có mức lợi nhuận cao, và là một đối thủ cạnh tranh yếu trong ngành hàng.

Chiến Lược Liên Kết
CHIẾN LƯỢC “DU KÍCH CHỦ LỰC”

Xuất phát từ khái niệm “Chiến tranh du kích”, du kích được nhiều nước phương Tây gọi là Ghê-ri-la (đánh nhỏ) hay còn được hiểu là những hoạt động quấy rối, phục kích, tập kích của nghĩa quân.

Tại Eifel Bio UK, mô hình “chiến tranh du kích” được nâng cấp thành “Chiến tranh du kích chủ lực” trong đó quân chủ lực tinh nhuệ được phân tán thành muôn ngàn cánh quân nhỏ, linh hoạt, có sức chiến đấu cao và được trang bị vũ khí hiện đại. Đồng thời kết hợp với bộ phận hậu cần chuyên nghiệp dưới sự thống nhất chỉ huy từ trung tâm. Điều làm nên sự khác biệt bền vững của chiến lược này là sự kết hợp hài hoà của các yếu tố tinh hoa, từng yếu tố đơn lẻ không tạo nên sức mạnh và sự bùng nổ của chiến dịch:

 • Sản phẩm triển vọng cao
 • Khách hàng tiềm lực
 • Các nhóm bán hàng tinh nhuệ
 • Tổ chức tinh gọn
 • Hài hoà lợi ích
 • Hệ thống phân phối có chọn lọc cao
 • Chương trình xúc tiến tập trung
CHIẾN LƯỢC THUÊ NGOÀI (OUTSOURCING)

“Đừng cố gắng làm nhiều việc cùng lúc. Điều đó sẽ giết chết năng suất làm việc, gây ra những sai lầm và ngăn cản suy nghĩ sáng tạo” (Giáo sư Earl Miller – Chuyên ngành thần kinh học tại Viện Picower, Đại học MIT)

Eifel Bio tập trung vào Sáng tạo, R&D, Marketing, Đào tạo huấn luyện phần còn lại thuê ngoài các agency cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp. Nói cách khác, Eifel Bio chỉ phụ trách phần kinh tế tri thức, phần kinh tế lao động giản đơn thì thuê ngoài.

Thuê ngoài có thể được hiểu là sử dụng nhà cung cấp bên ngoài cung cấp dịch vụ cho Công ty, những dịch vụ không quan trọng mà các công ty không thể tự mình cung cấp, hoặc không thể cung cấp với chi phí hiệu quả nhất

CHIẾN LƯỢC NHƯỢNG QUYỀN KINH DOANH

Chiến lược nhượng quyền kinh doanh (tiếng Pháp: franchise, nghĩa là trung thực hay tự do) là việc cho phép một cá nhân hay tổ chức (gọi là bên nhận nhượng quyền) được kinh doanh hàng hoá hay dịch vụ theo hình thức và phương pháp kinh doanh đã được thử thách trong thực tế của bên nhượng quyền ở một điểm, tại một khu vực cụ thể nào đó trong một thời hạn nhất định để nhận một khoản phí hay một tỷ lệ phần trăm nào đó từ doanh thu hay lợi nhuận.
Eifel Bio UK (franchisor) đảm bảo cung cấp đúng, đủ mô hình kinh doanh đồng thời hỗ trợ tối đa các thành viên gia nhập hệ thống bằng nhiều hình thức linh hoạt tuỳ thuộc vào quá trình sát hạch đánh giá tố chất CEO tham gia mô hình.

Hình thức hỗ trợ bao gồm: Vốn đầu tư, chiến lược kinh doanh, đào tạo huấn luyện và các dịch vụ hỗ trợ khác từ Tập đoàn…

Mô hình nhượng quyền kinh doanh của Eifel Bio UK có các lợi thế sau:

 • Lợi nhuận điều đặn với tỷ suất cao
 • Hàng rào bảo vệ bền vững
 • Chuẩn hoá
 • Dễ dàng chuyển giao

Bên nhận nhượng quyền (franchisee) từ Eifel Bio UK phải đảm bảo thực hiện và tuân thủ đúng theo các khuôn mẫu, tiêu chuẩn nghiêm ngặt của hệ thống, từ cách trang trí đến nội dung hàng hóa và dịch vụ, giá cả được chuyển giao.

Nếu không đạt qua các đợt kiểm tra/kiểm toán theo quy định chung của hệ thống thì các quyền trong nhượng quyền kinh doanh có thể không được gia hạn hay bị hủy bỏ.