Ngôn ngữ
cơ cấu tổ chức

“Hình mẫu kinh doanh của tôi là ban nhạc The Beatles. Họ là bốn con người độc lập thấu hiểu tính cách của nhau nhưng biết cân bằng lẫn nhau và kết hợp thành một lực tổng thể tuyệt vời, chứ không phải là sự cộng gộp giản đơn” – Steve Jobs –

Eifel Bio UK xây dựng và phát triển theo mô hình tổ chức mặt phẳng, đơn cấp, tinh gọn với mục tiêu trở thành Công ty ứng dụng Công nghệ sinh học trong sản xuất thức ăn Thuỷ sản hàng đầu Việt Nam

Các team: Marketing, Quản trị dự án, Bán hàng, Hậu cần như những đội quân du kích tinh luyện thấu hiểu nhau tương tự như ban nhạc The Beatles, tất cả các thành viên cùng nhau học tập, rèn luyện và trưởng thành trên từng “trận đánh”.