Ngôn ngữ
2023

Eifel Bio UK triển khai dự án Eifel Bio UK– Nhà máy Chế phẩm sinh học Thuỷ sản

Eifel Bio UK triển khai bán hàng B2B & D2C tại Việt Nam bộ sản phẩm Chế phẩm sinh học Thuỷ sản bao gồm:

 • Helm® Bio (Bổ sung vi khuẩn có lợi cho đường ruột & ao nuôi tôm)
 • Helm® Liver (Hỗ trợ hoạt động gan tuỵ)
 • Helm® Vit C (Bổ sung Vitamin C & Beta-glucan giúp tăng miễn dịch)
 • Helm® Calci (Bổ sung Calci & khoáng chất cần thiết)
 • Helm® Pond (Xử lý môi trường thuỷ sản)
 • Helm® Smart (Chất kết dính thức ăn)
 • Helm® VP28 (Vaccine phòng bệnh đốm trắng ở tôm)

Mục tiêu tài chính:

 • Doanh thu             : 100  tỷ VNĐ
 • Lợi nhuận ròng     : 11 tỷ VNĐ
2024

Eifel Bio UK hoàn thiện dự án Eifel Bio UK – Nhà máy Chế phẩm sinh học Thuỷ sản

Eifel Bio UK triển khai bán hàng B2B & D2C tại Việt Nam bộ sản phẩm Chế phẩm sinh học Thuỷ sản ứng dụng công nghệ Nano giải phóng bền vững bao gồm:

 • Eifel® Bio (Bổ sung vi khuẩn có lợi cho đường ruột & ao nuôi tôm)
 • Eifel® Liver (Hỗ trợ hoạt động gan tuỵ)
 • Eifel® Vit C (Bổ sung Vitamin C & Beta-glucan giúp tăng miễn dịch)
 • Eifel® Calci (Bổ sung Calci & khoáng chất cần thiết)
 • Eifel® Pond (Xử lý môi trường thuỷ sản)
 • Eifel® Smart (Chất kết dính thức ăn)
 • Eifel Nano® VP28 (Vaccine phòng bệnh đốm trắng ở tôm)

Mục tiêu tài chính:

 • Doanh thu             : 150  tỷ VNĐ
 • Lợi nhuận ròng     : 22 tỷ VNĐ
2025-2026

Eifel Bio UK hợp tác với Helm AG (Đức) xuất khẩu chế phẩm sinh học Thuỷ sản tại Indonesia, Thái Lan, Bangladesh, Trung Quốc.

goal-year-new-4
2027

Eifel Bio UK hợp tác với Helm AG (Đức) mở rộng xuất khẩu chế phẩm sinh học Thuỷ sản tại Ấn Độ, Argentina và Ecuador

Mục tiêu tài chính:

 • Doanh thu             : 500  tỷ VNĐ
 • Lợi nhuận ròng     : 75 tỷ VNĐ